RAL CRC 2015 Istanbul Etkinliği Gerçekleşti

ashrae-turkish-chapter-ral-crc-2015-2

ASHRAE’nin RAL CRC olarak anılan ve Geniş Bölge içerisindeki tüm Chapter’ların katıldığı konferans 2 – 4 Ekim 2015 tarihleri arasında İstanbul’da yapıldı. Türkiye’de ilk defa düzenlenen etkinliği 25 ülkeden 400’ün üzerinde katılımcı izledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TOKİ, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından pek çok yetkilinin de hazır bulunduğu toplantılara, sektörel dernek temsilcileri ile üyelerinin ve konu ile ilgili çalışmaları olan pek çok akademisyenin ilgisi de üst düzeyde idi. Konferansın açılış konuşmasını yapan Kongre Başkanı Prof. Dr. Barış Özerdem, bu tür bir ASHRAE etkinliğinin ilk defa olarak Türkiye’de yapılmasına vurgu yaparak, kendilerine bu konuda güvenen yetkililere teşekkür etti. Konuşmasında kongre temasının önemine de değinen Prof. Dr. Özerdem, 2012 yılından itibaren Türkiye’nin önüne yasal olarak gelen kentsel  dönüşüm konusunun, enerji verimliliği daha yüksek binaların yapılabilmesi hususunda bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, sağlıklı, güvenli ve verimli konut yapımında norm ve standartlara göre davranmanın önemine değindi.

ashrae-turkish-chapter-ral-crc-2015-3

ASHRAE Genel Merkezi’nin büyük destek verdiği Konferans’a ASHRAE Başkanı David Underwood, Başkan Yardımcıları Jim Vallort , Prof. Dr. Walid Chakroun, Prof. Dr. Bjarne Olesen ile pek çok yetkili katıldı. ASHRAE eski başkanlarından Prof. Dr. Bill Bahnfleth, Ronald Jarnagin ve Ronald Vallort da etkinliğe konuşmacı olarak katılarak  büyük katkılar sağladılar. RAL bünyesinde bulunan 25 Chapter ve 7 Section’ dan gelen tüm delegeler ve diğer görevlilerle  birlikte çok başarılı bir konferans gerçekleştirilmiş oldu.

ASHRAE Başkanı David Underwood, teknik konferansı yanısıra başkanlık dönemi teması olan Making Connections başlıklı sunumunu da yaptı ve büyük ilgi gördü. Aynı zamanda ASHRAE’nin “Seçkin Konuşmacılar” listesinde bulunan David Underwood, söz konusu etkinlik çerçevesinde, yeşil bina tasarımı ve bütünleşik tasarım yaklaşımı konusunda da  bir konferans verdi.  Bu sunumunda David Underwood günümüzde son derece önem kazanan bütünleşik tasarım  konusunu irdeledi ve tartıştı. Özellikle net sıfır enerji / karbon tasarım teknikleri konusu çok ilgi topladı.

ashrae-turkish-chapter-ral-crc-2015-4

İlk günkü teknik oturumlarda, güncel konulardaki farklı içerikli konferans sunumları katılımcılar tarafından ilgi ile dinlendi. Prof. Dr. William Bahnfleth,  mekanik tesisatlarda hava yoluyla oluşan tehlikelerin risklerini anlattığı sunumunda alınabilecek karşı önlemleri de açıkladı. Kimyasal ve biyolojik ajanlara karşı binalarda yaşayanların alabilecekleri  koruma tedbirleri katılımcılar tarafından ilgi ile dinlendi. ASHRAE başkan yardımcılarından ve mesleki kariyeri boyunca bina kontrol ve otomasyon sistemleri üzerine çalışmış olan  Jim Vallort, akıllı binalar üzerine verdiği konferansta binaların, bir anlamda,  nasıl daha yüksek eğitimli olabilecekleri konusunu detaylarıyla tartıştı. Diğer konuşmacılardan Prof. Dr. Walid Chakroun ise konuşmasında,  ASHRAE 90.2 standardı çerçevesinde konutlardaki enerji verimliliği hususlarını açarak, önemli noktalara vurgu yaptı.

Konferansa ülkemizi temsilen katılan  konuşmacılardan TOKİ Başkan Yardımcısı Dr. Ahmet Şahin de konferansında kentsel dönüşüm çerçevesinde Türkiye’de yapılmış ve yapılacak olan proje örneklerinden oluşan ve yabancı katılımcılar tarafından da ilgi ile izlenen bir sunum yaptı.  Aynı zamanda ASHRAE Yönetim Kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Bjarne Olesen ise, 2006 yılından itibaren Avrupa’da zorunlu hale gelen ve binaların tükettikleri enerjiyi deklare etmelerini içeren bina enerji performanı direktifleri konusunda çok değerli bilgiler paylaştı.

Prof. Dr. Branislav Todorovic, gelecekte şehirlerimizin, bu şehirlerdeki binaların ve bu binalardaki tesisat sistemlerinin nasıl olabileceğine yönelik çok ilginç bir fütüristik konuşma yaptı. Bir diğer konuşmacı Ronald Jarnagin de, minimum standartların ötesinde ASHRAE tarafından oluşturulmuş olan İleri Enerji Tasarım kılavuzlarını detaylı bir şekilde açıkladı. ASHRAE eski başkanlarından ve seçkin konuşmacılarından  Ronald Vallort genel olarak enerji tasarruf tekniklerini anlattığı konuşmasında, özellikle soğutulmuş hacimlerdeki tekniklere ayrıca vurgu yaptı. Prof. Dr. Marija Todorovic de, kentsel dönüşüm sırasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım potansiyellerini anlattığı konferansında özellikle akıllı şebekelere geçilmesinin önemini belirtti. Son konuşmacı olarak söz alan Benjamin Skelton ise, Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan mega şehirlerdeki karbon salımı azaltım planlarının etkisini anlattığı konferansında İstanbul gibi bir mega şehirle de benzeşimler kurdu.

ashrae-turkish-chapter-ral-crc-2015-5

Bu önemli ASHRAE etkinliğinin ikinci ve üçüncü günlerinde de ASHRAE’nin ileriye dönük stratejileri konusunda çok kapsamlı raporlar sunularak tartışıldı. Bu bağlamda öne çıkan hususların, Ocak 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Orlando kentinde yapılacak yıllık toplantı gündemine getirilerek tartışılması kararlaştırıldı.

ashrae-turkish-chapter-ral-crc-2015-6

Etkinlik süresince, yapılan farklı sosyal aktivite programları ile özellikle yabancı konukların İstanbul’u tanımaları sağlandı. Büyük bir başarı ile tamamlandığı tüm katılımcılar tarafından dile getirilen etkinliğin, önümüzdeki yıl Tayland’ın Bangkok şehrinde yapılması da İstanbul’daki bu toplantı sonunda belirlendi.

ashrae-turkish-chapter-ral-crc-2015-7