Maintenance & Cleanroom Fuarı’nda Temiz Oda Sistem Tasarımı Panelinin Yöneticiliğini ASHRAE Turkish Chapter Başkanı Prof. Dr. M. Barış ÖZERDEM Üstlenecek

Maintenance & Cleanroom Fuarları
Temizoda Sistem Tasarımı Paneli
Tarih: 16 – 18 Nisan 2015, Perşembe
Seminer Dili: İngilizce (Türkçe’ye simültane tercüme yapılacaktır.)
Konferans Salonu: Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı / Hisar Salonu

13:10 – 13:20:
Panel Sunumu, Prof. Dr. Barış ÖZERDEM
ASHRAE Turkish Chapter Başkanı / Bahçeşehir Üniversitesi

13:20 – 13:40:
Temiz Oda Tasarımı ve Projelendirilmesi
Güniz GACANER, GG Mühendislik

13:40 – 14:00:
Hava Filtrelerinde Enerji Tasarrufu / Energy Saving on Air Filters
Mr. Walter ROCCO / Export Manager, General Filter, Italy

14:00 – 14:10:
Kahve molası

14:10 – 14:30:
Temiz odalarda nem kontrolü / Humidity Control in Clean Rooms
Mrs. Belen SAMPEDRO / Export Manager, Fisair, Spain

14:30 – 14:40:
Soru – cevap